Densitet

 

Material

Densitet (Gram per kubikcentimeter)

Aluminium

2,70

Bly

11,30

Koppar

8,96

Magnesium

1,74

Stål

7,85

Tenn

7,31

Titan

4,50

 Observera att detta bara är ungefärliga värden. I själva verket förekommer det ganska stora skillnader mellan olika legeringar, och så vidare...

 

Vad är egentligen vikt för någonting?

Tja, ska man vara riktigt nogräknad så skulle man väl kanske behöva komma dragande med saker som exempelvis all massas inneboende attraktionskraft, men i vardagssammanhang brukar det räcka gott med att definiera vikt som ett mått på hur tungt ett föremål är i jämförelse med materialet runtomkring. Eller kanske snarare i jämförelse med avsaknaden av material runtomkring...

Exempelvis "väger" de flesta föremål som bekant betydligt mindre i vatten, än vad de gör i luft, och för att resultatet inte ska på verkas av det omgivande mediet, så bör föremål egentligen vägas i ett närmast perfekt vakuum.

Ska man bygga någonting riktigt avancerat så kan det naturligtvis vara på sin plats att man tar dessa saker i beaktande, men industriella vakuumkammare med all sin sofistikerade kringutrustning kan dessvärre vara ganska dyra manicker, och ska man vara helt ärlig så brukar det faktiskt i de flesta fall fungera alldeles utmärkt att väga material utan att bry sig om sådana saker.