Blank

Om Robotsidan

Byggtips

Mekanik

Elektronik

Material

Omvandlare

Tävlingar

Viktklasser

Regler

Boktips

Sponsorer

Kontakt

 

"Best of BattleBots"

Det här är utan tvekan ett av de mest inspirerande YouTube-klipp jag någonsin sett.

 

Bar

 

The Robot Marketplace

Vad vore egentligen en sida som denna utan en länk till The Robot Marketplace??

 

Bar

 

Need To Buy Material?

This is one of my favorite distributors.

OnlineMetals 

 

 

 

Robot-Biohazard

 

Vad är egentligen en robot?

Tja, som svar på den frågan skulle vissa troligtvis definiera en robot såsom en automatiskt styrd, omprogrammerbar universell maskin med minst tre frihetsgrader, företrädesvis ämnad för användning i industriell automatisering, och vars mekaniska uppbyggnad normalt består av en serie segment som sammanfogats på ett sådant sätt att de genom antingen led- eller glidrörelser kan att gripa och förflytta diverse detaljer eller verktyg, medan exempelvis maskiner i stil med Biohazard här ovanför, istället bör kallas för en RCV. (Radio Controlled Vehicle)

 

SuperDroidRobots

 

R2-D2

 

I både Robot Wars och BattleBots har det förekommit åtskilliga varianter av radiostyrda robotar, men enligt ovan nämnda definition skulle merparten av dessa maskiner falla långt utanför denna märkbart begränsade kategori. Eftersom den här sidan till största del handlar om just sådana maskiner, så skulle detta då per automatik också medföra att sidan, förutom sina många stavfel och rena faktamissar, dessutom skulle bära ett felaktigt namn. Och detta skulle ju naturligtvis vara ytterst pinsamt...

 

Genom åren har det förekommit massor av olika robotar, både i fiktiva sammanhang och i verkligheten, och de har haft alla tänkbara förmågor och användningsområden. Exempelvis underlättar vissa robotar i hemmet genom att åka runt och samla upp damm, medan andra robotar fördriver tiden genom att svetsa karosser inom bilindustrin. Men exakt vad som krävs för att en manick ska få kallas för robot varierar även det ganska mycket, beroende på vem man frågar...

Vissa menar exempelvis att en robot måste vara helt och hållet autonom för att får bära detta namn, medan andra minst lika bestämt hävdar att maskinen ifråga minsann måste användas inom den tunga industrin för att namnet ska bli aktuellt. Och så finns det ytterligare en skara som menar att det bara är militära robotar i raketform, avsedda att i krigstid användas till att skjuta ner fientliga flygmaskiner, som med rätta kan göra anspråk på denna eftersträvansvärda titel. Och så vidare...

För egen del anser jag i vilket fall som helst att det underbart vackra ordet robot rymmer så mycket mer än vad som trängts ihop i någon av dessa definitioner, och jag skulle, inte minst för husfridens skull, vilja föreslå att vi allesammans i fortsättningen skall försöka låta bli att hänga upp oss på sådana saker...   :-)

Så, oavsett vad som egentligen är den korrekta termen för radiostyrda maskiner, så är du i vart fall hjärtligt välkommen hit, och fullständigt oberoende om huruvida den här sidan i formell mening nu verkligen handlar om robotar eller inte, så hoppas jag hursomhelst att den ska vara till både nytta och glädje för både dig och andra, och jag skulle bli nästan barnsligt hedrad om du ville skapa en länk hit, lägga till Robotsidan bland dina personliga favoriter, eller kanske rent av rekommendera den här sidan till någon av dina bekanta.