Robots.txt – Så fungerar det

Hem > SEO > Robots.txt

Här utforskar vi robots.txt och dess betydelse för din webbplats. Lär dig mer om hur denna textfil styr hur sökmotorer och webbrobotar interagerar med din webbplats.

Vad är Robots.txt?

Robots.txt är en textfil som placeras på rotkatalogen av en webbplats och innehåller instruktioner för webbrobotar om hur de ska bete sig när de besöker webbplatsen. Denna fil används för att kommunicera med webbrobotar och sökmotorer och kan användas för att antingen tillåta eller förhindra dem från att indexera och hämta specifika delar av webbplatsen.

Varför är det viktigt?

En robots.txt-fil är en fundamental komponent inom webbutveckling och webbplatsadministration. Den tjänar som en kommunikationskanal mellan webbplatsägare och webbrobotar, inklusive sökmotorer som Google, Bing och andra. I grunden är det en textfil som placeras på rotkatalogen av en webbplats och innehåller instruktioner om hur webbrobotar ska bete sig när de besöker webbplatsen.

  • Kontroll över indexering: Ger dig kontroll över vilka delar av din webbplats som bör indexeras av sökmotorer och vilka som inte ska indexeras. Detta är särskilt användbart om du har känsligt innehåll som inte bör visas i sökresultaten.
  • Minskar belastningen på din server: Genom att förhindra vissa robotar från att besöka och indexera vissa delar av din webbplats kan du minska belastningen på din server och förbättra prestandan.
  • Sekretess och säkerhet: Kan användas för att skydda känslig information eller privata sidor från att bli indexeras och därmed göra dem svårare att hitta.

Hur fungerar det?

Robots.txt fungerar genom att webbrobotar först besöker din webbplats och letar efter filen på rotkatalogen. När de hittar filen, läser de dess innehåll och följer de direktiv som anges där. Direktiven är oftast i form av så kallade "User-agent" (vilken robot som ska påverkas) och "Disallow" (vilka sidor eller kataloger som inte ska indexeras). Om en webbplatsägare har en robots.txt-fil och specificerat vissa regler i den, kommer Googlebot att följa dessa regler.

Robots.txt tester

Robots.txt-tester är användbara verktyg som hjälper webbplatsadministratörer att kontrollera och testa sin fil för att se hur det påverkar webbrobotar och sökmotorindexering. Dessa verktyg kan användas för att identifiera eventuella problem eller fel i din fil och för att försäkra dig om att dina direktiv fungerar som avsett. För att använda dessa tester, bör du besöka Google och följa deras instruktioner. Det är viktigt att notera att du måste ha inkluderat din webbplats i Google Search Console för att kunna dra nytta av detta verktyg.

Vanliga användningsområden

  • Förhindra indexering av känsliga sidor: Om du har sidor med personlig information, administrativa paneler eller testmiljöer som inte bör synas i sökresultaten, kan du använda robots.txt för att blockera dem.
  • Hantera dubbel innehållsproblematik: Om du har flera versioner av samma innehåll på din webbplats (till exempel HTTP och HTTPS), kan du använda funktionen för att peka på den föredragna versionen och undvika duplicering.
  • Blockera oönskade robotar: Om du märker att vissa robotar skrapar din webbplats och orsakar problem, kan du använda det för att blockera deras åtkomst.
  • Hantera temporära ändringar: Om du tillfälligt tar bort en del av din webbplats eller underhåller den, kan du använda robots.txt för att informera sökmotorer om att de inte bör indexera dessa sidor under den tiden.