Densitet metaller

Hem > Artiklar > Metallers densitet

När man jämför olika metaller som aluminium, bly och koppar pratar man ibland om densitet istället för vikt. Det uttrycks i enheter som gram per kubikcentimeter (g/cm³) eller kilogram per kubikmeter (kg/m³) Densiteten påverkar metallens användningsområden och egenskaper.

Vikt: Mäter hur tungt ett föremål är och uttrycks i enheter som kilogram (kg) eller gram (g). Vikt påverkas av gravitationen.

Densitet: Mäter hur mycket massa ett föremål har per volymenhet och uttrycks i enheter som kilogram per kubikmeter (kg/m³) eller gram per kubikcentimeter (g/cm³).

Tabell över metallers densitet

Här har vi samlat 12 vanliga metallers densitet i gram per kubikcentimeter.

Metall Densitet (g/cm3)
Aluminium 2,70
Titan 4,51
Tenn 7,30
Kalcium 1,54
Zink 7,13
Järn 7,87
Koppar 8,96
Silver 10,50
Bly 11,34
Kvicksilver 13,55
Guld 19,32
Platina 21,45

Vikten av att välja rätt material

Att veta vilket densitetmaterial som aluminium och liknande har spelar roll för hur det bäst används. Du använder dig av kunskapen i olika tillverkningsprocesser och hur metallen sen bearbetas och formas.

Metaller med hög densitet, som stål och titan, används ofta i konstruktion och tillverkning på grund av deras styrka och hållbarhet. Dessa metaller kan motstå höga belastningar och påfrestningar vilket gör att det är ett populärt val för tillverkning av broar, byggnader, robotar och flygplansdelar.

Att mäta densitet på guld och silver kan hjälpa dig att bekräfta att det är rätt typ av metall men även vilken kvalitet de har. Det kan även hjälpa dig att känna igen metaller du inte kunnat identifiera.

Världens lättaste & tyngsta metaller

Det är relevant att veta vilken metall som har lägst och högst densitet för bland annat ingenjörer, designers och forskare. De kan få hjälp att välja rätt material för olika föremål och studier. Den tyngsta metallen är osmium med en densitet på 22,59 g/cm3, medans den lättaste metallen litium, har en densitet på 0,53 g/cm3.

Osium används bland annat till elektriska kontakter, medicinska implantat och till vissa specialiserade industriella verktyg och maskindelar. Litium är känt för litiumbatterier som är vanligt i mindre elektroniska enheter som klockor, pacemakers och andra medicinska apparater. Det finns många användningsområden för litium och metallen är en resurs i flera moderna tekniker och medicinska behandlingar.