Start

Om Robotsidan

Byggtips

Mekanik

Elektronik

Omvandlare

Tävlingar

Viktklasser

Regler

Boktips

Sponsorer

Kontakt

 


Vridmoment

Vad är egentligen vridmoment för någonting?

Tja, egentligen skulle man väl kanske kunna kalla det för vridkraft istället, och lite förenklat skulle man kunna säga att det är ett mått på hur stor kraft som krävs för att vrida runt någonting, eller hur mycket kraft ett visst föremål genererar. Exempelvis har en motor alltid ett visst vridmoment, och ju högre detta värde är, desto tyngre saker orkar motorn dra runt. Oftast används T (eller den grekiska bokstaven Tau) för att beteckna storheten "vridmoment" men ibland används istället bokstäverna M och N. Den SI-enhet som vanligtvis används i vridmomentsrelaterade sammanhang i Europa är av någon anledning Newtonmeter (Nm), vilket jag personligen anser vara ett mindre lyckat val av enhet.

Jag tycker att det skulle vara bättre om man istället använde sig av kilo per centimeter (Kg-Cm), eftersom alla vet hur lång en centimeter är, och jag antar att de allra flesta har ett ungefärligt hum om hur mycket en liter lågpastöriserad standardmjölk väger.

1 Nm motsvarar ett vridmoment på omkring 10,2 kilo per centimeter, och om man då avrundar 1 Nm till 10 Kg-Cm, så blir det hela ganska lättarbetat. Jag tycker helt enkelt att det känns mycket mer naturligt att säga att en motor har en vridkraft på 10 Kg-Cm, istället för att säga att samma motor har ett vridmoment på 1 Nm.

I exemplet här till vänster används en kraft på 1 kilo till att vrida rund en bult, och eftersom denna kraft appliceras 15 centimeter ut på verktyget, så blir vridmomentet 15 Kg-Cm. (Ungefär 1,5 Nm)

Hade kraften tillförts 25 centimeter ut, så hade vridmomentet blivit 25 Kg-Cm istället. Och så vidare...

 

Eftersom vi i Sverige valt att använda oss av det metriska systemet, så är det ganska lätt att omvandla Nm till vilket mått man själv föredrar. I USA däremot, brukar vridmomentet på motorer istället ofta anges i Ounce per Inch (Oz-In), vilket kan ställa till det litegrann om man tänker importera en motor därifrån...

1 Oz/In motsvarar ungefär 0,007 Nm, vilket då omvänt också betyder att en Nm i jämna slängar motsvarar ett vridmoment på sisådär 141,6 Oz/In, eller någonting i den stilen. Ibland används istället benämningen Pound per Inch (Lb/In) på Amerikanska motorer. Om det på metriskt manér hade gått 10 Ounce på 1 Pound, så hade inte detta spelat så stor roll, men eftersom 1 Pound i själva verket motsvarar ungefär 16 Ounce, så blir det genast ännu mer invecklat. En motor på 825 Lb-In har då ett vridmoment på omkring 13200 Oz-In, vilket i sin tur också innebär drygt 93 Nm. 

Eller ungefär 950 Kg-Cm, om man ska använda ett "riktigt" mått... Enkelt va?? :-)