Regler

Det finns en uppsättning organisatörer av robottävlingar av vitt skilda slag, och genom åren har det även funnits en mängd mer eller mindre officiella viktklasser. Givetvis kan regelverken hos dessa skilja sig åt en hel del, och konstigt vore det väl annars..??

En självklar rekommendation är därför att varje deltagare letar reda på de gällande reglerna till den tävling där denne har för avsikt att medverka INNAN bygget påbörjas. Detta är naturligtvis helt frivilligt, men jag antar att det skulle kännas rätt trist om man lagt ner varje ledig lördag under de senaste två åren på att bygga en robot, bara för att på första tävlingsdagen bli informerad om att den eldkastare man i yttersta lönndom lagt merparten av den gemensamt insparade semesterkassan på att inhandla delar till, helt enkelt inte är tillåten...

 

Här är några länkar som kan vara intressanta att kika lite närmare på:

Fighting Robot Association

BattleBots

Roaming Robots

 

 

 

 

Asimovs Lagar

Paragraf 0 "En robot får inte skada mänskligheten eller genom passivitet tillåta att mänskligheten skadas. Denna lag står över de övriga lagarna."

Paragraf 1 "En robot får inte skada en mänsklig varelse eller underlåta att hjälpa en mänsklig varelse som kommit till skada."

Paragraf 2 "En robot måste alltid lyda en mänsklig varelse såvida det inte är i konflikt med första lagen."

Paragraf 3 "En robot måste skydda sig själv från skada såvida det inte är i konflikt med första eller andra lagen."

Visserligen är dessa föreskrifter aningen svåra att implementera i verkligheten, och i ärlighetens namn också ganska onödiga i de allra flesta fall, men om robotarna någon gång i framtiden skulle bli genuint intelligenta, så vore det ju fint om de bestämde sig för att följa dessa paragrafer, så kommande generationer i möjligaste mån slipper bemöda sig med att producera verklighetsskildrande dokumentärfilmer av ytterst dystopisk Terminator-karaktär.