Start

Om Robotsidan

Byggtips

Mekanik

Omvandlare

Tävlingar

Viktklasser

Regler

Boktips

Sponsorer

Kontakt

 

Hur stor är resistansen?

 
Ska man använda en resistor till någonting annat än som örhängen eller andra liknande prydnadsföremål, är det naturligtvis en självklar förutsättning att man vet hur mycket motstånd det egentligen är frågan Ohm.
Därom torde de flesta vara rörande ense, och ett sätt att få reda på detta är att ta sig en titt på de färggranna ringar som pryder den aktuella komponentens sidor.
Har man en multimeter till hands, så kan man ju istället mäta hur stort motstånd det är i resistorn, och med tanke på att vissa resistorer har toleransområden på +-20 %, så kan ju en enkel kontrollmätning vara att föredra i vilket fall som helst.
Visserligen finns det motstånd som inte har några färgringar, men på dessa brukar tillverkaren ofta ha den goda smaken att märka ut resistansen med relativt tydlig klartext.
På de flesta linjära motstånd märks resistansen som sagt ut med hjälp av 4, 5 eller 6 ringar. Det förekommer även äldre varianter med bara 3 ringar, men på dessa brukar man utgå ifrån att toleransen är +-20%.
 

Ohm´s lag

 


Resistorer

 
Lite förenklat skulle man kunna säga att en linjär resistor, eller ett motstånd som de också kallas, är en passiv komponent som helt enkelt sätter en ära i att vara i vägen för elektroner, och detta kan naturligtvis vara nästan barnsligt användbart.
 
Resistansen mäts i SI-enheten Ohm, efter fysiker Georg Ohm som omkring år 1827 beskrev det som idag kallas för Ohms lag.
 
Man brukar säga att 1 ohm är den resistans som vid en spänning på 1 volt släpper igenom 1 ampere. ( Alternativt en laddningsmängd på 1 coulomb per sekund )
 

Märkningsschema för resistor med:

4 ringar

 

Färg

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Multiplikator

 Ring 4

Tolerans

Svart

0

0

x10^0

 

Brun

1

1

x10^1

+-1%

Röd

2

2

x10^2

+-2%

Orange

3

3

x10^3

 

Gul

4

4

x10^4

 

Grön

5

5

x10^5

+-0,5%

Blå

6

6

x10^6

+-0,25%

Violett

7

7

x10^7

+-0,1%

Grå

8

8

x10^8

+-0,05%

Vit

9

9

x10^9

 

Guld

 

 

x10^-1

+-5%

Silver

 

 

x10^-2

+-10%

Ingen

 

 

 

+-20%

 
 

Märkningsschema för resistor med:

5 ringar

 

Färg

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Multiplikator

 Ring 5

Tolerans

Svart

0

0

0

x10^0

 

Brun

1

1

1

x10^1

+-1%

Röd

2

2

2

x10^2

+-2%

Orange

3

3

3

x10^3

 

Gul

4

4

4

x10^4

 

Grön

5

5

5

x10^5

+-0,5%

Blå

6

6

6

x10^6

+-0,25%

Violett

7

7

7

x10^7

+-0,1%

Grå

8

8

8

x10^8

+-0,05%

Vit

9

9

9

x10^9

 

Guld

 

 

 

x10^-1

+-5%

Silver

 

 

 

x10^-2

+-10%

Ingen

 

 

 

 

+-20%

 
 

Märkningsschema för resistor med:

6 ringar

 

Färg

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Multiplikator

 Ring 5

Tolerans

Ring 6

Temp. Coefficient

Svart

0

0

0

x10^0

 

100 ppm

Brun

1

1

1

x10^1

+-1%

50 ppm

Röd

2

2

2

x10^2

+-2%

15 ppm

Orange

3

3

3

x10^3

 

25 ppm

Gul

4

4

4

x10^4

 

 

Grön

5

5

5

x10^5

+-0,5%

 

Blå

6

6

6

x10^6

+-0,25%

 

Violett

7

7

7

x10^7

+-0,1%

 

Grå

8

8

8

x10^8

+-0,05%

 

Vit

9

9

9

x10^9

 

 

Guld

 

 

 

x10^-1

+-5%

 

Silver

 

 

 

x10^-2

+-10%

 

Ingen

 

 

 

 

+-20%

 
( Enligt vissa standarder används den sjätte ringen istället för att indikera hur vanligt det är med fel. )