Mekanik
 

Ordet "mekanik" är förstås ett alldeles förfärligt vitt begrepp, som i korta drag handlar om krafter, rörelser, jämvikt och liknande. Naturligtvis kommer inte den här sidan att innehålla mer än en bråkdel av allt det som med lite god vilja skulle kunna innefattas av detta ord, men jag hoppas i varje fall att det lilla urval som finns här till höger skall kunna vara till nytta för någon.