Vad är egentligen densitet?

 Det är otroligt viktigt att hålla koll på sin viktbudget när man bygger en robot, och vid valet av konstruktionsmaterial är det därför bra att ha någorlunda koll på olika metallers densitet.

Hobbytronik

Om du känner för att bygga en egen robot, och inte instinktivt känner att din absolut högsta önskan här i livet består av att beställa delar ifrån något annat land, så kan du ju alltid ta en titt på den här länken.

Robot Shop

En annan bra sida där man kan beställa delar till sin robot. Eller en färdig maskin, om det nu är det man önskar.

 

 


Material

 

Aluminium

2024-T3

6061-T6

7075-T6

 

Titan

Grade 2 ( Annealed )

Grade 5 ( STA )

6Al-6V-2Sn ( Annealed )

 

 

Naturligtvis är det min intention att alla uppgifter på den här sidan skall vara korrekta, men tyvärr finns det en ofrånkomlig risk att jag skrivit fel någonstans, och därför vill jag poängtera att alla värden enast presenteras såsom ungefärliga uppgifter. Om du står i begrepp att börja bygga en fullt fungerande atomubåt, eller någonting annat där exakt korrekthet så att säga är av kritisk betydelse, så vill jag därför rekommendera att du kontrollerar uppgifterna emot någon ytterligare källa.

 

 

Materialtest

Det finns som bekant enorma mängder av information att hitta på nätet, men även om man har flera tjocka buntar av utförliga materialspecifikationer framför sig på det översållade skrivbordet, innehållande information om allt ifrån förlängningsgränser i antal Pascal, till den elektriska resistansen vid en temperatur på sådär 68 grader Fahrenheit, så det kan ändå vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur mycket stryk ett visst material tål i den så kallade verkligheten.

Visserligen finns det numera fina datorprogram som kan simulera diverse typer av belastningar, men för egen del brukar jag även göra några egna tester för att på ett mer konkret sätt få reda på vad ett material egentligen tål.

Det är visserligen ett synnerligen ovetenskapligt tillvägagångssätt, och många fackmän skulle säkerligen avråda ifrån att använda sig av denna lekmannamässiga metod, men jag skulle ändå vilja påstå att man kan få reda på en hel del om hållfastheten hos både bultar, svetsfogar, och andra föremål med hjälp av ett ordentligt skruvstäd och en två kilo tung slägghammare...

 

 

 d